Doradztwo zawodowe - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek szkoły

Zespół Pani Anny Kotkowskiej

Maluchy na Jarmarkach Opatowskich

Jarmarki Opatowskie 2019

Wiosna nadchodzi!

Pierwszy dzień wiosny 2019

Zajęcia muzyczne

Grupa ZUCHÓW

Harcerze

Wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Zajęcia otwarte

Ślubowanie

Zajęcia z pierwszej pomocy

Bal Absolwentów Gimanzjum

Mali naukowcy

Nowoczesna hala sportowa

Spotkania edukacyjne

Doradztwo zawodowe

 Doradztwo zawodowe | Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ...

 

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, by nie zgubić się w gąszczu dat

Oferta edukacyjna Technikum nr 4 w Ostrowcu

CHARAKTERYSTYKA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA KOGO DANY TYP SZKOŁY?

Rekrutacja do szkół średnich – jakie są zasady?

Ogólne zasady rekrutacji są takie, że kandydaci rywalizują ze sobą o miejsca w szkołach na podstawie liczby punktów, które zdobyli na koniec szkoły podstawowej. Sumuje się punkty za świadectwo, za szczególne osiągnięcia oraz za egzamin ósmoklasisty.  Im więcej zdobędziesz punktów, tym większe masz szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły.

 

Jak obliczać punkty po ósmej klasie szkoły podstawowej?

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać aż 200 punktów, w tym celu jednak musiałby mieć idealne świadectwo, maksymalne wyniki ze wszystkich części egzaminu oraz kilka dodatkowych osiągnięć i poświadczony udział w wolontariacie.

Warto pamiętać, że o tzw. progach punktowych, czyli o tym, ile punktów trzeba mieć, by dostać się do wybranej klasy w upatrzonej szkole, tak naprawdę dowiemy się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Wprawdzie na stronach internetowych poszczególnych placówek znajdziemy progi punktowe, ale dotyczą one ubiegłych lat. Należy je traktować orientacyjnie i brać pod uwagę głównie podczas układania kolejności szkół na liście swoich preferowanych klas i szkół.

Punkty ze świadectwa

Pierwsza część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.

Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty.

Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać aż 7 dodatkowych punktów. Dodatkowo 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego. Jeśli ktoś był wolontariuszem w akcjach pozaszkolnych niestety może mieć problem z uzyskaniem owych 3 punktów – trzeba o tym porozmawiać z przedstawicielem szkoły, który odpowiada za szkolny wolontariat. W szczególnych sytuacjach zaświadczenia o takiej pracy dobroczynnej są honorowane, ale o tym decyduje osoba odpowiedzialna.

Sporo dodatkowych punktów można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.). Za różne osiągnięcia w różnych konkurach można zebrać od 2 do 10 punktów. Nawet jeśli ktoś brał udział w wielu różnych konkursach i osiągnął w nich liczne sukcesy, nie może sumować punktów w sposób nieograniczony. Łącznie za udział w konkursach i turniejach można otrzymać maksymalną liczbę 18 punktów.

 

Punkty z egzaminu

Z puli dwustu punktów w procesie rekrutacji połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty (wyniki testów z roku 2022 będą znane 1 lipca). Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.

Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.

Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć podczas testu. Ale oczywiście im lepiej uczeń napisze sprawdziany, tym większe są jego szanse by móc dostać się do wymarzonej szkoły średniej.

Jak zwiększyć liczbę punktów?

Jak można poprawić swój wynik punktowy (i szansę na dostanie się do wybranej szkoły)? W drugiej części roku szkolnego możliwości są trzy:

 • zapracować na jak najwyższą ocenę na świadectwie z języka polskiego, matematyki i wybranych dwóch przedmiotów (np. historii i wiedzy o społeczeństwie dla większości profili humanistycznych albo biologii i chemii przy naborze na profil przyrodniczy);
 • postarać się o świadectwo „z czerwonym paskiem”, czyli poprawić oceny z wszystkich przedmiotów;
 • zawalczyć o punkty za wolontariat. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminy w 2022 r.

W 2022 r. rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w większości województw ruszyła16 maja. Już od tego dnia można było składać wnioski. Nie trzeba się z tym spieszyć; kolejność wpływania wniosków do systemu nie ma żadnego znaczenia. Większość kandydatów na wysłanie wniosku ma czas niemal do końca roku szkolnego (sprawdź dokładne terminy w harmonogramie rekrutacji na 2022 rok).
Trochę mniej czasu na składanie wniosków w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych mają kandydaci wybierający się do klas sportowych, dwujęzycznych, artystycznych i innych, do których należy zdać tzw. testy predyspozycyjne (próby sprawności fizycznej, sprawdziany uzdolnień kierunkowych, testy kompetencji i predyspozycji językowych). Muszą oni złożyć wnioski do 30 lub 31 maja, bo już w pierwszej połowie czerwca odbędą się te dodatkowe testy. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – co musisz zrobić?

 • Wypełnij wniosek. Uważnie wpisz na listę wszystkie szkoły i klasy, które cię interesują. Przy ich wyborze kieruj się progami punktowymi w danych klasach. Pamiętaj, że pierwsza szkoła na liście to tzw. szkoła pierwszego wyboru.
 • Złóż wniosek w szkole pierwszego wyboru. Sprawdź na stronie internetowej szkoły, czy podano adres, pod który należy przesyłać wnioski.
 • Sprawdź, ile masz punktów. 24 czerwca dostaniesz świadectwo, a 1 lipca poznasz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Dopiero wtedy uda ci się dokładnie obliczyć liczbę punktów. Jeśli jest ich dużo więcej lub dużo mniej, niż się wydawało, być może trzeba będzie na nowo przyjrzeć się liście wybranych szkół i klas we wniosku. Ważna wiadomość: w 15 województwach możesz jeszcze zmienić kolejność na liście preferencji i wybrać nową szkołę pierwszego wyboru. Ale musisz wycofać swój wniosek z dotychczasowej szkoły pierwszego wyboru i złożyć nowy wniosek w nowej szkole pierwszego wyboru.
 • Poznaj swój wynik. Między 19 a 22 lipca w systemie elektronicznym i na stronach internetowych szkół opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Potwierdź wolę kontynuowania nauki w szkole, do której przydzielił cię system. Należy to zrobić poprzez złożenie oryginału świadectwa i wyniku egzaminu ósmoklasisty. Zrób to, nawet jeśli czujesz pewne rozczarowanie, bo przydzielono cię do szkoły z końca listy. Lepiej mieć pewne miejsce w mniej upragnionej szkole, niż nie dostać się nigdzie.

 

 

Program WSDZ

 

System doradztwa zawodowego w woj, świetokrzyskim

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

 

Kilka ciekawych, darmowych testów na podstawie których można określić własne predyspozycje zawodowe:

 

Interesujący pomysł na to, w jaki sposób odkryć swoje pasje i zainteresowania. Zagraj i zobacz na co Cię stać.

Zbliża się czas wyboru szkoły ponadpodstawowej!

Nie masz na siebie pomysłu? Nie wiesz, o jakiej pracy marzysz i w czym się naprawdę spełnisz? Zapoznaj się z poniższym materiałem.

Garść informacji dla ucznia i rodzica

a) wyszukiwarki zawodów:

b) testy i ćwiczenia diagnostyczne:

c) nagrania dla rodziców:

 • https://bit.ly/3kaCPRM - link do nagrania audycji z udziałem ekspertek Mapy Karier na antenie Polskie Radio Dzieciom
 •  https://bit.ly/2PoVg74 - artykuł dla Rodziców: „5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce edukacyjno-zawodowej”,

 

 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Kim jestem?

Czym się interesuję?

Jaki zawód chcę wykonywać?

Jaką szkołę wybrać, aby to osiągnąć?

To podstawowe pytania, które należałoby sobie zadać, kiedy kończy się pewien etap edukacji i rozwoju własnego.

Często nie wybieramy zawodu świadomie, tylko poddajemy się presji otoczenia (nauczycieli, rodziców, znajomych), modzie na pewne profesje. W pracy spędzamy jedną trzecią naszego dorosłego życia. Ma ona znaczący wpływ na zaspokojenie wielu potrzeb, poza potrzebami ekonomicznymi, w tym także potrzebę samorealizacji. Warto więc, aby to, czym się zajmujemy, było zgodne z tym, kim jesteśmy, aby nasze wybory nie były podyktowane przypadkiem.

Jakie czynniki decydują o tym, czy będziemy czerpać satysfakcję z wybranego zawodu, wykonywanej pracy? Jest to kwestia bardzo złożona, warto jednak przynajmniej wymienić najistotniejsze. Są to nasze predyspozycje (osobowość, temperament, talenty) oraz preferencje (zainteresowania, pasje, wartości). Dopasowanie własnych predyspozycji i preferencji do charakteru pracy zwiększa naszą motywację, daje poczucie przyjemności z wykonywanych zadań, dzięki temu dużo szybciej stajemy się specjalistami w tym, co robimy, a to z kolei powoduje, że czujemy się kompetentni i stajemy się ekspertami w swojej profesji. Niedopasowanie, poczucie, że ciągle naginamy się do wymogów - jest źródłem frustracji, chronicznego stresu, zaniżonej samooceny. Bardzo często nie rozumiemy, że to, że mi coś nie wychodzi, nie wynika z tego, że "nie nadaję się do żadnej pracy", ale że nie nadaję się do tej pracy. Warto dodać, że jest to tylko kwestia odkrycia do czego jesteśmy stworzeni, gdyż nie ma osoby, dla której nie można by było znaleźć satysfakcjonującej pracy.

 

TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 1

TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 2

  

6 typów osobowości zawodowych wg Hollanda

John L. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowych, biorąc pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności, umiejętności i zainteresowania, a także środowisko pracy. Wypisaliśmy kilka słów o każdym z nich, by ułatwić Ci określenie swojego typu zawodowego.

 1. TYP REALISTYCZNY

  Lubisz działać i rozwiązywać różne problemy? Dobrze się czujesz pracując fizycznie? Oceniasz siebie jako człowieka praktycznego, konserwatywnego, posiadającego zdolności manualne? Wychodzi na to, że twój typ osobowości to typ realistyczny. Wartości preferowane przez Ciebie to zdrowy rozsądek, mocny charakter, uczciwość i odważny styl życia. Starasz się unikać pracy, w której przeważają kontakty z ludźmi.

  Jeśli posiadasz ten typ osobowości, to odpowiednimi zawodami dla Ciebie są m.in.: elektryk, kierowca, pilot, tokarz, mechanik, optyk, tapicer i inne zawody rzemieślnicze, praca związana z przetwórstwem surowców, leśnik, rolnik, ogrodnik. Umiejętnościami, które są niezbędne do wykonywania tego typu zawodów są zdolności manualne i mechaniczne, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł, siła fizyczna oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 2. TYP BADAWCZY

  A może lubisz analizować różnorakie zjawiska, myśli i uczucia? Dążysz do zrozumienia świata? Nie lubisz zajmować się realistycznymi problemami lecz interesują Cię abstrakcyjne zagadnienia? Lubisz rozwiązywać problemy bardziej skomplikowane i rozglądasz się za ambitną, wymagającą pracą? Uwielbiasz oceniać i tworzyć teorie, które potem możesz udowadniać.

  Określasz się jako człowieka inteligentnego, dokładnego? Posiadasz szeroką wiedzę o otaczającym Cię świecie? Wynika z tego, że masz badawczy typ osobowości. Jesteś indywidualistą i nie lubisz kierować innymi ludźmi. Zawody, które pasują do Ciebie to m.in.: astronom, archeolog, chemik, biolog, antropolog, geolog, fizyk, historyk, matematyk, geograf, programista, politolog, statystyk, socjolog, a więc są to zawody z reguły naukowe, wymagające intensywnego myślenia oraz łatwości w wypowiadaniu się i pisaniu prac.

 3. TYP ARTYSTYCZNY

  Osoby o tym artystycznym typie osobowości to niezależni intelektualiści, posiadający bujną wyobraźnię, niezwykle twórczy i otwarci na otoczenie. Tacy ludzie unikają rutyny i ustalonych reguł, wolą nietypowe sytuacje i kreatywne zachowania. Są postrzegani przez innych jako ludzie wrażliwi i niezwykli.

  Zawody dające poczucie spełnienia zawodowego to m.i.n: aktor, architekt, dekorator wnętrz, malarz, pisarz, fotograf, kompozytor, muzyk, rzeźbiarz, projektant mody, tancerz czy wizażysta.

 4. TYP SPOŁECZNY

  Kolejnym typem osobowości jest typ społeczny. Zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby empatyczne, wyrozumiałe i cierpliwe, lubiące pomagać innym. Są uważane za osoby uprzejme i życzliwe. Typowe zawody pasujące do tego rodzaju osobowości to: lekarz, pielęgniarka, policjant, ratownik, ksiądz, trener, fizykoterapeuta, logopeda, kelner, stewardesa czy pracownik socjalny.

 5. TYP PRZEDSIĘBIORCZY

  Lubisz mieć władzę i pieniądze? Uwielbiasz przewodzić i przekonywać innych? Z pewnością jesteś osobą odważną, lubiącą podejmować ryzyko. Twój typ osobowości to typ przedsiębiorczy. Dbasz o zysk i jesteś człowiekiem sukcesu. Zawody idealne dla Ciebie to: prawnik, adwokat, dyplomata, doradca, menedżer, agent ubezpieczeniowy, księgarz, pośrednik handlowy czy makler. By móc pracować w tych zawodach, powinieneś posiadać umiejętności organizacyjne, kierownicze oraz krasomówcze.

 6. TYP KONWENCJONALNY

  Istnieje również konwencjonalny typ osobowości. Osoby cechujące się tym typem charakteru lubią porządek i bezpieczeństwo. Interesują się pracą związaną z porządkowaniem danych, rozwiązywaniem problemów według ściśle określonych reguł i instrukcji. Są to ludzie dokładni, sumienni, systematyczni, rozważni, skuteczni i praktyczni, a typowymi zawodami są dla nich m.in.: agent ubezpieczeniowy, inkasent, rzeczoznawca, archiwista, kasjer, edytor, radca prawny, notariusz, statystyk, urzędnik biurowy, księgowy, recepcjonista, technik BHP.

Dzięki wyżej wymienionym typom osobowości, możesz sprawdzić jaki zawód odpowiada Twoim cechom charakteru. Pamiętaj jednak, że rzadko zdarza się, by kogoś cechował tylko jeden rodzaj osobowości. Często jest tak, że u jednej osoby dominują cechy dwóch typów osobowości.

 

Jeśli już mniej więcej wiesz jaki typ osobowości jest ci najbliższy to musisz sobie uświadomić, że nawet ta satysfakcjonująca praca wiąże się na początku z solidnym wykształceniem i przygotowaniem zawodowym.

 

Jakie macie możliwości dalszego rozwoju po ukończeniu szkoły podstawowej?

 

A póki co przed Wami egzamin ósmoklasisty,

który otwiera drogę do najlepszych szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy zwłaszcza ósmoklasistów i ich rodziców do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

oraz innych stron związanych z egzaminami

WARTO WIEDZIEĆ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ożarowie
 Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
czynny we wtorki
w godzinach 1030- 1230

mgr Joanna Kula – doradca zawodowy

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub zgłoszenie telefoniczne
pod nr tel. 15 8611 002, email: joanna.kula71@gmail.com

Oferta:

 • diagnoza indywidualna uczniów
 • informacje o rynku pracy
 • konsultacje dla rodziców
 • informacje o szkołach


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ożarowie
w ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

 

Serdecznie zapraszam!