Stołówka - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek szkoły

Zespół Pani Anny Kotkowskiej

Maluchy na Jarmarkach Opatowskich

Jarmarki Opatowskie 2019

Wiosna nadchodzi!

Pierwszy dzień wiosny 2019

Zajęcia muzyczne

Grupa ZUCHÓW

Harcerze

Wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Zajęcia otwarte

Ślubowanie

Zajęcia z pierwszej pomocy

Bal Absolwentów Gimanzjum

Mali naukowcy

Nowoczesna hala sportowa

Spotkania edukacyjne

Stołówka

 

 

Dzieci mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej.

Pełny obiad - 7.00 zł

Drugie danie - 5.00 zł

Zupa - 2.00 zł

Zapisy u Intendenta szkoły.

Zapraszamy Uśmiech

Ilona Serweta

intendent szkoły 


 

 

INFORMACJA O GODZINACH WYDAWANIA POSIŁKÓW

 

 

Wydawanie posiłków odbywa się według poniższego harmonogramu:


godz. 11.00 - klasy "0a" oraz "0b"

godz. 11.30 - klasy I - III

godz. 12.30 klasy IV - VIII

 


 

 

Odpłatność za obiady dokonywana jest przez osoby korzystające ze stołówki za każdy miniony miesiąc w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

 Nieobecność uczniów korzystających ze stołówki szkolnej należy zgłaszać bezpośrednio do intendenta szkoły przez e-mail:  intendent.sp2opatow@onet.pl lub przez wiadomość na e-dzienniku.

 

 

Rodzic/opiekun prawny kontaktuje się mailowo z intendentem w celu poinformowania o liczbie obiadów w danym miesiącu  i uzyskaniu informacji o kwocie, którą należy zapłacić.


Regulamin stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

 

 

 

 

 


 

   Alergeny podawane w jadłospisie podawane są na podst. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

 

 

 

Alergeny

1. Zboża zawierające gluten

2. Skorupiaki i produkty pochodne

3. Jaja i produkty pochodne

4. Ryby i produkty pochodne

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne

6. Soja i produkty pochodne

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

8. Orzechy

9. Seler i produkty pochodne

10. Gorczyca i produkty pochodne

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg

13. Łubin i produkty pochodne

14. Mięczaki i produkty pochodne

 

 


 

 

 

 

 

Intendent zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie
z przyczyn od niego niezależnych.