Egzamin ósmoklasisty w 2023r. - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek szkoły

Zespół Pani Anny Kotkowskiej

Maluchy na Jarmarkach Opatowskich

Jarmarki Opatowskie 2019

Wiosna nadchodzi!

Pierwszy dzień wiosny 2019

Zajęcia muzyczne

Grupa ZUCHÓW

Harcerze

Wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Zajęcia otwarte

Ślubowanie

Zajęcia z pierwszej pomocy

Bal Absolwentów Gimanzjum

Mali naukowcy

Nowoczesna hala sportowa

Spotkania edukacyjne

Egzamin ósmoklasisty w 2023r.

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów

Harmonogram, komunikaty i informacje w 2023 r.

.................................................................................................................................

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w kwietniu i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • W latach 2019–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Od roku 2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 a. języka polskiego

 b. matematyki

 c. języka obcego nowożytnego

 d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2023 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

enlightened HARMONOGRAM, KOMUNIKATY, INFORMACJE DYREKTORA CKE

MATERIAŁY przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

enlightenedINFORMATORY O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

enlightenedPODSTAWA PROGRAMOWA

 ......................................................................................

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

..............................................................................................................

 

 

 

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

 

ZMIANY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W 2021R.

 

 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r.  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku

 

 ............................................................................................................................................................................................

Informatory o egzaminie ósmoklasisty  od roku szkolnego 2021/2022r.    

( historia, biologia, geografia, fizyka, chemia)

 

I zestaw  ćwiczeń powtórkowych.

http://m.radio.kielce.pl/materiałdźwiękowy

odpowiedzi

odpowiedzi matematyka I zestaw-youtube

 II zestaw ćwiczeń powtórkowych

odpowiedzi II zestaw

odpowiedzi matematyka II zestaw- youtube

III zestaw ćwiczeń powtórkowych

odpowiedzi matematyka III zestaw-youtube

IV zestaw ćwiczeń powtórkowych

odpowiedzi IV zestaw

V zestaw ćwiczeń powtórkowych

j. angielski-plik dźwiękowy

odpowiedzi V zestaw

VI zestaw ćwiczeń powtórkowych

odpowiedzi VI zestaw

VII zestaw ćwiczeń powtórkowych

plik dźwiekowy j. angielski

odpowiedzi VII zestaw

VIII zestaw ćwiczeń powtórkowych
odpowiedzi VIII zestaw

 

 

Artykuły