O nas... - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek szkoły

Zespół Pani Anny Kotkowskiej

Maluchy na Jarmarkach Opatowskich

Jarmarki Opatowskie 2019

Wiosna nadchodzi!

Pierwszy dzień wiosny 2019

Zajęcia muzyczne

Grupa ZUCHÓW

Harcerze

Wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Zajęcia otwarte

Ślubowanie

Zajęcia z pierwszej pomocy

Bal Absolwentów Gimanzjum

Mali naukowcy

Nowoczesna hala sportowa

Spotkania edukacyjne

O nas...

Historia Szkoły

Samorządowy Zespół Szkół nr 2 w Opatowie, który stanowi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej i Gimnazjum nr 2, jest kontynuatorem przedwojennej oświatowej działalności  Szkoły Podstawowej  nr 2 wybudowanej w latach 20-tych zeszłego wieku oraz Szkoły Powszechnej nr 2 założonej w 1934 r. Obecnie istniejąca szkoła – przy ul. Kopernika – jest trzecią już lokalizacją placówki na terenie miasta, a powstała w 1963 r. jako Szkoła Tysiąclecia Państwa Polskiego i niedawno obchodziła 50-lecie swego istnienia. Akt erekcyjny nosi datę 9 czerwca 1961 r., tego dnia wbudowano kamień węgielny. Budowę realizowano  przy udziale środowiska lokalnego – powstał Komitet Społeczny Budowy Szkoły. Zorganizowano zbiórki pieniężne na rzecz tej inwestycji. Pierwsze lekcje rozpoczęły się 5 września 1963 r.  w głównym skrzydle budynku, w którym mieściło się 16 sal lekcyjnych, kancelaria i gabinet lekarski; w ciągu roku szkolnego przekazano do użytku świetlicę szkolną i pozostałe pomieszczenia. W 1964 r. oddano w użytkowanie salę gimnastyczną. Placówka rozpoczęła działalność jako szkoła siedmioklasowa. Uczęszczało do niej 667 dzieci. Pierwszym kierownikiem szkoły został Stanisław Czub. 
                17 maja 1964 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia „Partyzantów Ziemi Opatowskiej”. Od r. szk. 1966/1967stanowisko kierownika objął Bogdan Klimont a szkoła rozpoczęła pracę w systemie ośmioklasowym.  15 marca 1969 r. powołany został Komitet Fundacji Sztandaru  - 27 kwietnia placówka  otrzymała sztandar upamiętniający patrona. 
               Od roku szkolnego 1973/1974 placówka zaczęła funkcjonować jako szkoła zbiorcza a jej kierownikiem został Mieczysław Murek. 1 września 1976 r. w skład Szkoły Podstawowej nr 2 włączono Szkołę Podstawową nr 3. W roku szkolnym 1983/1984 obchodzono jubileusz 20-lecia szkoły. Z tej okazji przygotowano izbę pamięci  poświęconą patronowi szkoły. W latach osiemdziesiątych miała miejsce aktywna działalność krajowa i zagraniczna IX Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Czerwińskiego i  X Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater.
              W 1991 r. kierownictwo szkoły objęła Halina Wyszkowska.  W 1996 r. szkoła była miejscem ogólnopolskiego zlotu harcerzy z okazji 80-lecia Hufca Opatów. Rok 1997 odznaczył się nawiązaniem współpracy ze szkołą na Słowacji w miejscowości Modry Kamień i wymianą uczniów.  Od tego roku  przy szkole podstawowej rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa „Nasz Mały Dom”.
             W roku 1999 wszedł w życie system sześcioklasowej szkoły podstawowej -  dyrektor Andrzej Żychowski i trzyklasowego  gimnazjum - dyrektor Krzysztof Skowron. Od 2001r. realizowana jest środowiskowa współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Jałowęsach.  Uczniowie  „Dwójki” organizują liczne akcje charytatywne dla podopiecznych ośrodka. Postawom patriotycznym służą podjęcie przez szkołę opieki nad grobami powstańców styczniowych. W 2001 r. powstało w szkole Bractwo Rycerskie Ziemi Opatowskiej. Szkoła zaangażowała się w służbę na rzecz środowiska lokalnego i współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami dla dobra dzieci i młodzieży. Nauczyciele placówki pracowali jako wolontariusze od wczesnych lat 90-tych w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie, a potem w świetlicy środowiskowej im. Jana Pawła II przy parafii św. Marcina w Opatowie. Ponad 30. nauczycieli w ramach wolontariatu pełniło funkcję opiekunów na koloniach letnich i feriach zimowych w wielu atrakcyjnych miejscach w Polsce. Z tej formy opieki, poczynając od 1992 roku, skorzystało kilkaset dzieci z Opatowa i okolic. W 2002 r.  szkoła przystąpiła do europejskiego programu Socrates Comenius i współpracowała ze szkołami w Belgii, we Włoszech i we Francji. W roku 2003 r. powstał Samorządowy Zespół Szkół nr 2 a stanowisko dyrektora objął Krzysztof Skowron. Od roku szkolnego 2009/10 klasy nauczania początkowego realizowały unijny projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a w 2012 r. opatowska „Dwójka” była gospodarzem roboczej wizyty nauczycieli i uczniów z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Włoch, Czech i Hiszpanii w ramach międzynarodowego programu Socrates Comenius. Od 2012 szkoła jest opiekunem sztandaru opatowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK. W latach 2006-2010 nauczyciele redagowali parafialny miesięcznik „W blasku kolegiaty”. Ma miejsce stała współpraca z kwartalnikiem „Ziemia Opatowska”.

                W roku szkolnym 2015-2016 dyrektorem szkoły została Joanna Bińczak. Utworzono pierwsza klasę integracyjną. Odbywają się corocznie liczne konkursy szkolne i pozaszkolne: kuratoryjny konkurs humanistyczny oraz matematyczno – przyrodniczy, w którym od sześciu lat szkoła ma  laureatów bądź finalistów, ogólnopolskie konkursy: Pingwin, Olimpus, Panda, turniej wiedzy pożarniczej, konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego, plastyczne. Duże sukcesy odnoszą uczniowie w konkursach sportowych. Zainteresowaniem cieszy się konkurs piłki siatkowej „Mini Volley Cup”, w którym od wielu lat uczniowie zajmują czołowe miejsca, „Kinder+Sport”-  turniej piłki nożnej,  trójbój i czwórbój  lekkoatletyczny, biegi przełajowe, tenis stołowy. Szkoła podejmuje akcje charytatywne lokalnym zasięgu przygotowanie „Wigilii Miejskiej” dla mieszkańców przez uczniów i nauczycieli – dla propagowania idei wolontariatu. Kontynuowana jest wieloletnia tradycja charytatywnej akcji uczniów pod nazwą ”Dzieci Dzieciom” i współpraca ze  świetlicą środowiskową przy parafii Św. Marcina – kształtowane są postawy obywatelskie i społecznikowskie. Ma miejsce współpraca z kieleckim oddziałem PCK – cykl spotkań z poświęconych idei wolontariatu. W Opatowskim Ośrodku Kultury organizowane są akademie środowiskowe dla mieszkańców miasta - „Katyń 1940” i inne rocznicowe uroczystości  historyczne i państwowe. Placówka odbudowuje tradycje harcerskie we współpracy z  Hufcem ZHP Opatów – w szkole powstała 9 Gromada Zuchowa „Czarne jagódki”. Grupa harcerzy z klas gimnazjalnych uczęszcza na zbiórki drużyny środowiskowej. W marcu 2016 r. w szkole odbyły się obchody 100-lecia ZHP na ziemi opatowskiej. W kwietniu zorganizowano „Dni autyzmu w szkole” i nawiązano współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu. Szkoła gościła grupę dzieci z polskiej szkoły w Żółkwi na Ukrainie. Propagowano ochronę przyrody poprzez udział w akcji „Sprzątanie Świata” oraz organizację i przygotowanie obchodów  Dnia Ziemi  - korowód ulicami miasta; także poprzez udział uczniów w konkursach i akcjach ekologicznych, takich jak „Sprzątanie Świata” czy uczestnictwo  w  programie „Zbiórka surowców wtórnych i ich zagospodarowanie przez szkoły z terenu gmin dorzecza Koprzywianki”. Wśród instytucji, z którymi szkoła prowadzi współpracę są również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie, Sąd  Rejonowy  w Opatowie, Urząd Miasta i  Gminy  Opatów, Komenda Powiatowa Policji w Opatowie,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, Nadleśnictwo Łagów,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Służba Zdrowia, Sanepid, PGKiM w Opatowie, Publiczne Przedszkole w Opatowie, Biblioteka Publiczna. Ma miejsce współpraca z rodzicami. Szkoła cieszy się wsparciem lokalnych przedsiębiorstw z branży cukierniczej i gastronomicznej.  

Artykuły

  • Podziękowanie

    Uczniowie, dyrekcja i nauczyciele Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie składają serdeczne podzękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w sposób finansowy i organizaacyjny wspierają inicjatywy dydaktyczne i wychowawcze podejmowane przez naszą placówkę.

    Czytaj Więcej o: Podziękowanie